Posted by: Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất | 11/09/2015

HTKK 3.3.4 ngày 11/09/15

htkk-3-3-4

Tổng cục thuế Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch – HTKK 3.3.4 đáp ứng yêu cầu kê khai khoản thu tiền cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt vào tờ khai phí, lệ phí.

Download HTKK3.3.4| HTKK 3.3.4 Ra ngày 11/09/15

Hoặc link nhanh: HTKK 3.3.4

Đăng ký dùng thử phần mềm kế toán VACOM

Đăng ký Chữ ký số trọn gói 4 năm chỉ với 1.590.000đ

iTaxViewer 1.1.0 | iTaxViewer1.1.0

Read More…

Posted by: Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất | 20/08/2015

Tải HTKK 3.3.3 của Tổng cục thuế

 Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.3.3, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.5 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.3 đáp ứng yêu cầu cập nhật danh mục địa bàn hành chính theo Nghị quyết số 931/NQ-UBTVQH13 và 933/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Bình Phước và Hậu Giang đồng thời bổ sung một số yêu cầu nghiệp vụ kê khai tờ khai thuế TNDN, thuế môn bài, phí, lệ phí.

Download HTKK 3.3.3 | HTKK3.3.3 ra ngày 18/8/15

Hoặc HTKK_v3.3.3

Đăng ký dùng thử phần mềm kế toán VACOM

Đăng ký Chữ ký số trọn gói 4 năm chỉ với 1.690.000đ

iTaxViewer 1.1.0 | iTaxViewer1.1.0

Read More…

Posted by: Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất | 16/07/2015

HTKK 3.3.2, HTKK3.3.2 Download

Thông báo nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.1.4, HTKK 3.3.2, QTTNCN 3.2.2, iTaxViewer 1.0.9. Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai – HTKK 3.3.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng iHTKK 3.1.4, phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN – QTTNCN 3.2.2 . Nâng cấp phiên bản hỗ trợ đọc file XML iTaxViewer 1.0.9

Download HTKK 3.3.2 ra ngày 15/07/15

hoặc tại link HTKK3.3.2

iTaxViewer 1.0.9 | iTaxViewer1.0.9

Đăng ký Chữ ký số trọn gói 4 năm chỉ với 1.690.000đ

ĐĂNG KÝ DÙNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VACOM

Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp các ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.2, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.4 và phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.2 nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai các tờ khai thuế Bảo vệ môi trường, Tờ khai phí lệ phí theo Thông tư số 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính về quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và công văn 4237/TCT-CST ngày 02/04/2015 của Bộ Tài chính vềviệc triển khai thực hiện Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 đồng thời hỗ trợ một số tiện ích của người sử dụng, cụ thể như sau:

Read More…

Posted by: Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất | 28/03/2015

Phần mềm HTKK 3.3.1

htkk

– Ngày 27/03/2015 Tổng cục thuế chính thức nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.1, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.1 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.1 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp mã người phụ thuộc.

 Download HTKK 3.3.1 ra ngày 27/3/15 Tổng cục thuế

Hoặc tại link: HTKK3.3.1

 Phiên bản iTaxViewer 1.0.6 | iTaxViewer 1.0.6  Dành để đọc file XML của HTKK 3.3.1

Đăng ký kê khai thuế qua mạng trọn gói 4 năm chỉ với 1.690.000đ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN VACOM

Read More…

Posted by: Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất | 07/01/2015

Tải HTKK 3.3.0, HTKK3.3.0 Tổng cục thuế

HTKK 3.3.0 | HTKK 3.3.0 Download. Về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.0 , Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.0 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.0đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kê khai, quyết toán các loại thuế kỳ tính thuế 2014  và Thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc của người nộp thuế  TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Thông tư số 151/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tải HTKK 3.3.0 – Dự phòng: HTKK3.3.0 ngày 5/1/15

Ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0.6 – update ngày 29/1/15

 

 Đăng ký kê khai thuế qua mạng trọn gói 4 năm chỉ với 1.850.000đ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ VÀ MUA PHẦN MỀM KẾ TOÁN VACOM

Read More…

Posted by: Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất | 01/12/2014

Chính thức bỏ con dấu doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) với 85,51% ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành. Đồng nghĩa, tới đây con dấu của doanh nghiệp sẽ chính thức được dỡ bỏ.

Read More…

Posted by: Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất | 20/09/2014

Gỡ bỏ thêm một số “rào cản” về thuế

Thủ tướng đồng ý bãi bỏ một số thủ tục về thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp…

Gỡ bỏ thêm một số “rào cản” về thuế

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Song Hà

Đề xuất bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của Bộ Tài chính vừa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 3789/TCT-CC
V/v: áp dụng chế độ kế toán hộ kinh doanh

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời Công văn số 4335/CT-THDT ngày 12/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc áp dụng chế độ kế toán Hộ kinh doanh 2014, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Read More…

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 3776/TCT-CS
V/v phương pháp tính thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1311/CT-KT1 ngày 01/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về phương pháp tính thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau;

Read More…

Posted by: Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất | 27/08/2014

Thông tư số 119/2014/TT-BTC – Truyền hình VTV thông báo là Thông tư 199

ThongTu119-2014Thông tư số 119/2014/TT-BTC | Thong tu 119/2014/TT-BTC

Thông tư số 119/2014/TT-BTC | Thong tu 119/2014/TT-BTC

Ngày 26/08/2014 – Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2014/TT-BTC, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư số 08, Thông tư số 85/2014/TT-BTC, Thông tư số 39/2014/TT-BTCThông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Download Thông tư 119/2014/TT-BTC và mẫu biểu kềm theo

Link dự phòng Thông tư số 119/2014 – Mẫu biểu Kèm Thông tư 119/2014/TT-BTC

Theo đó, kể từ ngày 01/09/2014 sẽ cắt giảm được 201,5 giờ khai, nộp thuế cho DN. Với việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về thuế GTGT, thuế Thu nhập DN, quản lý thuế, hướng dẫn về kế toán nhà nước, về hóa đơn… nêu trên.

Read More…

Posted by: Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất | 25/08/2014

Download HTKK 3.2.5

HTKK 3.2.5htkk325 – HTKK3.2.5 – HTKK 3.2.5 tổng cục thuế – HTKK 3.2.5 mới nhất – HTKK 3.2.5 Download

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML, triển khai mở rộng dịch vụ Nộp thuế điện tử với những nội dung chính như sau:

A. Nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML:
Hồ sơ thuế có thể kê khai theo định dạng XML bao gồm: Các tờ khai tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN; báo cáo hóa đơn; báo cáo tài chính.
Sau khi nâng cấp, hệ thống Khai thuế qua mạng sẽ tiếp nhận song song hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu cũ (PDF, mã vạch) và hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu mới (XML). Người nộp thuế có thể gửi hồ sơ thuế theo định dạng cũ đến tháng 04/2015. Sau thời gian này, hệ thống chỉ tiếp nhận hồ sơ thuế theo định dạng XML.
1. Nội dung nâng cấp, triển khai mới các ứng dụng bao gồm:
– Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.2.5:
+ Hỗ trợ người nộp thuế kết xuất tờ khai định dạng XML.
+ Hỗ trợ tải tờ khai định dạng XML vào ứng dụng Hỗ trợ kê khai.
+ Người nộp thuế có thể tải ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.5 hỗ trợ kết xuất tờ khai XML theo đường dẫn: HTKK 3.2.5.
– Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0:
+ Hỗ trợ người nộp thuế Kê khai trực tuyến, kết xuất tờ khai XML.
+ Hỗ trợ người nộp thuế trình ký tờ khai XML.
+ Hỗ trợ người nộp thuế ký, giửi tờ khai XML.
– Triển khai mới ứng dụng đọc tờ khai định dạng XML (iTaxviewer) phiên bản 1.0:
+ Hỗ trợ đọc các tờ khai, báo cáo, thông báo, chứng từ thuế XML dưới dạng mẫu biểu theo đúng quy định.
+ Hỗ trợ kiểm tra, xác minh chữ ký điện tử trên tờ khai XML.
+ Hỗ trợ in, cấu hình trang in cho tờ khai, báo cáo, thông báo và chứng từ thuế định dạng XML.
+ Người nộp thuế có thể tải ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0 theo đường dẫn: iTaxViewer 1.0
2. Hướng dẫn các bước nộp tờ khai XML:
Người nộp thuế có thể thực hiện nộp tờ khai XML theo 02 cách như sau:
– Kê khai trực tuyến và gửi tờ khai:
+ Hệ thống Khai thuế qua mạng từ phiên bản 3.0.0 trở lên, khi kê khai trực tuyến sẽ tạo ra tờ khai định dạng XML thay vì định dạng tờ khai PDF trước đây.
+ Người nộp thuế thực hiện kê khai trực tuyến, ký và gửi tờ khai XML đến hệ thống.
– Kết xuất tờ khai từ ứng dụng Hỗ trợ kê khai, gửi tờ khai:
+ Người nộp thuế sau khi thực hiện kê khai tờ khai trên ứng dụng HTKK phiên bản 3.x.x trở lên, nhấn nút “Kết xuất XML” để tạo tờ khai XML trên máy tính.
+ Người nộp thuế vào chức năng “Nộp tờ khai”, chọn tệp tờ khai XML, ký và gửi tờ khai tương tự như với tờ khai PDF.
Lưu ý: Khi thực hiện gửi tờ khai dưới định dạng XML, người nộp thuế sẽ gửi tờ khai bao gồm các phụ lục trong cùng file XML (không tách rời phụ lục Excel như nộp tờ khai định dạng PDF). Hệ thống chỉ hỗ trợ gửi thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm dưới dạng tệp Excel hoặc Word.
Sau khi nộp tờ khai, người nộp thuế có thể tra cứu và tải tờ khai XML đã gửi đến cơ quan thuế, đồng thời có thể đọc tờ khai bằng ứng dụng iTaxvewer dưới định dạng mẫu biểu đúng quy định.
Sử dụng định dạng XML khi khai thuế qua mạng giúp giảm dung lượng lưu trữ, kiểm soát dữ liệu, tăng tốc độ hệ thống, tránh nghẽn mạng … Đề nghị người nộp thuế tích cực chuyển sang dùng định dạng tờ khai XML khi kê khai và gửi tờ khai trên hệ thống Khai thuế qua mạng.
B. Triển khai mở rộng dịch vụ Nộp thuế điện tử cho 15 tỉnh triển khai mới:
Tổng cục Thuế đã thực hiện triển khai thí điểm thành công dịch vụ Nộp thuế điện tử tại 03 Cục Thuế: TP. Hà Nội, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc.
Tiếp tục kế hoạch triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế thông báo triển khai mở rộng dịch vụ cho 15 Cục Thuế tiếp theo, bao gồm:

 1. Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 2. Cục Thuế Tỉnh Bình Định
 3. Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
 4. Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai
 5. Cục Thuế Tỉnh Hải Dương
 6. Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
 7. Cục Thuế Tỉnh Nam Định
 8. Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
 9. Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ
 10. Cục Thuế Tỉnh Quảng Bình
 11. Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh
 12. Cục Thuế Tỉnh Thanh Hoá
 13. Cục Thuế TP Đà Nẵng
 14. Cục Thuế TP Hải Phòng
 15. Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Người nộp thuế tại địa bàn 15 tỉnh triển khai mới và 03 tỉnh triển khai thí điểm có thể thực hiện Nộp thuế điện tử theo hướng dẫn tại: Hướng dẫn các bước đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử.
Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

Posted by: Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất | 21/08/2014

So sánh phần mềm kế toán Fast, Misa và VACOM

374607_509906695722291_1856754136_nPhần mềm kế toán doanh nghiệp Fast, MisaVACOM là 3 phần mềm rất thông dụng được dùng trong các doanh nghiệp hiện nay. Với tính năng nổi bật, mỗi loại có ưu, nhược điểm riêng. So sánh 3 loại phần mềm kế toán này giúp người sử dụng có thêm thông tin lựa chọn được giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp.

Read More…

Older Posts »

Categories