Posted by: Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất | 16/03/2012

Download thông tư 138 – VACOM đã cập nhật thông tư 138/2011/TT-BTC


Thông tư 138 được ban hành ngày 04/10/2011 hướng dẫn sửa đổi và bổ sung chế độ kế toán liên quan tới doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông tư này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2012.

Download thong tu 138 /2011/2011/TT-BTC

Chú ý: Thông tư này chỉ áp dụng với các doanh nghiệp đang sử dụng chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo QĐ48.

Các phiên bản sẽ được cập nhật bao gồm:

   – VACOMs (Các phiên bản từ S11.x.x đến S12v1.0.0)

   – VACOM2.0

 Những thay đổi có liên quan đến phần mềm như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung “Hệ thống tài khoản kế toán” như sau:

a) Bổ sung tài khoản 171 – “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ”.

b) Bổ sung Tài khoản 3389 – “Bảo hiểm thất nghiệp”.

c) Sửa đổi số hiệu tài khoản 431 – “Quỹ khen thưởng phúc lợi” như sau:

– Đổi số hiệu tài khoản 431- “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” thành tài khoản 353 – “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”;

    – Đổi số hiệu tài khoản 4311 – “Quỹ khen thưởng” thành tài khoản 3531-“ Quỹ khen thưởng”;

    – Đổi số hiệu tài khoản 4312 – “Quỹ phúc lợi” thành tài khoản 3532- “Quỹ phúc lợi”.

d) Bổ sung tài khoản 3533 – “Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ”, là tài khoản cấp 2 của tài khoản 353 – “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”.

e) Bổ sung tài khoản 3534 – “Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty”, là tài khoản cấp 2 của tài khoản 353 – “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”.

f) Bổ sung tài khoản 356 – “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” và bổ sung 2 tài khoản cấp 2 như:

– Tài khoản 3561 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ;

    – Tài khoản 3562 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ.

2. Sửa đổi, bổ sung phương pháp lấy dữ liệu cho một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính.

 Quý khách vui lòng liên hệ phòng triển khai để được hỗ trợ và update phần mềm.

Tel:             +844 62 861 861       (8 lines) Ext: từ 102 đến 109 hoặc số hotline:             0912 39 04 03      

Download thong tu 138


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: