Posted by: Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất | 24/08/2011

Thông báo thay đổi cách kết xuất tờ khai 01/GTGT ra file điện tử – Download CutePDF


Thông báo V/v thay đổi cách kết xuất tờ khai 01/GTGT ra file điện tử

Tổng cục Thuế xin thông báo V/v thay đổi cách kết xuất tờ khai 01/GTGT ra file điện tử (*.pdf) từ phần mềm Hỗ trợ kê khai phiên bản 3.0 (HTKK 3.0) như sau:

–         Theo hướng dẫn trước đây về việc kết xuất tờ khai 01/GTGT ra file điện tử (*.pdf) thì người nộp thuế sẽ kết xuất tờ khai theo các bước sau:

  •  Bước 1: Sau khi hoàn thiện tờ khai, nhấn nút “In”
  •  Bước 2: Chọn máy in: “CutePDF Writer”
  • Bước 3: Nhập thông số Trang in là: “1,a,b,…” (Trong đó: 1 là trang tờ khai chính; a, b, …: là các trang chứa các phụ lục 01-3/GTGT, 01-4A/GTGT … Trừ phụ lục 01-1/GTGT và 01-2/GTGT do khối lượng dữ liệu lớn và kết xuất dưới dạng file Excel)
  •  Bước 4: Nhấn nút “In”
  •  Bước 5: Chọn đường dẫn lưu file tờ khai điện tử
  •  Bước 6: Nhấn “Save” để lưu file điện tử

–         Tuy nhiên, ứng dụng HTKK 3.0 có thay đổi về tờ khai 01/GTGT liên quan đến việc kết xuất tờ khai điện tử như sau: Tờ khai chính có số trang là 2 (Trang 1 và trang 2) vì vậy, khi kết xuất ra tờ khai điện tử, người nộp thuế cần thực hiện như sau:

ü Tại bước 3: Nhập thông số Trang in là: “1,2,a,b,…” (Trong đó: 1, 2 là các trang chứa tờ khai chính; a, b, …: là các trang chứa các phụ lục 01-3/GTGT, 01-4A/GTGT … Trừ phụ lục 01-1/GTGT và 01-2/GTGT do khối lượng dữ liệu lớn và kết xuất dưới dạng file Excel)

Các bước 1, 2, 4, 5, 6: Thực hiện như cũ

Xin thông báo để người nộp thuế biết và thực hiện.

Download CutePDF-Java-Foxit tại đây

Nguồn: www.vacom.com.vn

 

 

 


Responses

  1. Tôi đang dùng phần mềm hỗ trợ KK 3.0.1 khi kết xuất ra theo hướng dẫn thì ko có đường dẫn để lưu file PDF , vậy tôi muốn hỏi có phải cài lại CUTEDPF- data-foxit ko?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: