Posted by: Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất | 16/11/2010

Phòng triển khai- Tổ chức liên hoan phòng.


 

This slideshow requires JavaScript.

Theo tin từ chủ tịch công đoàn. Tại VACOM cứ hằng tháng các phòng ban tự tổ chức có buổi gặp mặt phòng với nhau thông qua việc đi chơi dã ngoại hoặc tập trung ăn uống để xả stress và tăng tình liên đới trong công việc và giữa các thành viên để:  Khi ở chỉ là nơi làm việc khi đi ta thấy lưu luyến thân tình.


Responses

  1. VACOM lúc nào cũng vui vẻ, nơi có những kỷ niệm đẹp. Khởi đầu cho mọi thành công!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: