Posted by: Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất | 07/09/2009

DS KH đã sử dụng Phần mềm kế toán VACOM tại Thanh Hóa


STT

Tên Công ty Địa chỉ Ngành nghề

1

Công ty CP 😄 Bê tông Thanh Hoá 35 NGuyễn Công Trứ- Đông Sơn 😄 dân dụng

2

Công ty Tư vấn Thiết Kế 😄 Thanh Hóa Số 5 Phan Chu Trinh 😄 dân dụng

3

CN Công ty CP Cơ điện và 😄 tại Thanh Hoá 95 Trường Thi- TP Thanh Hoá SX Cơ khí

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: