Posted by: Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất | 07/09/2009

DS KH đã sử dụng Phần mềm kế toán VACOM tại Hưng Yên


STT

Tên Công ty Địa chỉ Ngành nghề

1

C.Ty TNHH phụ tùng ô tô xe máy AMA ( Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Hưng Yên) Văn Lâm SX phụ tùng

2

Công ty TNHH chế tạo xe máy & phụ tùng MPM Tân Quang,Văn Lâm Sản xuất phụ tùng

3

Doanh nghiệp Trung Kiên Xã Minh Đức, Như Quỳnh, Hưng Yên KD TM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: